חוגגים אהבה ב

אבן יהודה

אירועי ט"ו באב ב

קהילת השחר

אבן יהודה איילת השחר 1 מוזיאון הראשונים

054-5997345

מה בעצם חוגגים?

'דודי לי ואני לו'

קבלת שבת מוסיקאלית בסימן ט''ו באב
בהובלת הרַבָּה דליה תיבון לגזיאל

ערב שישי - 16.8.19 ט"ו באב תשע"ט - בשעה 18:00

בבית הקהילה - מוזיאון הראשונים אבן יהודה

text.png
logo-square.png