אורה ושמחה וששון ויקר

ירושלים

אירועי פורים

קהילת הר-אל

רח' שמואל הנגיד 16

החזן אבן כהן:02-5405772 ,cantorevan@gmail.com

ונהפוך הוא