"כי האדם עץ השדה"

תל אביב

אירועי ט"ו בשבט

בית דניאל

בני דן 62 תל אביב

03-5442740 שלוחה 0

בית דניאל

פלייר האירוע

ט"ו בשמט - עצים, אקלים ושנת שמיטה