top of page

"בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה"

בת ים

אירועי חנוכה

קהילת תפילת הים

<< אתר הקהילה

ירושלים 33 פינת סמטת מעבר ישי בת ים

052-3664139

קהילת תפילת הים

פלייר האירוע

גוונים רבים לאור

bottom of page