מרבים את האור ב

ירושלים

אירועי חנוכה ב

אחו"ה בכרם

הנטקה 55, חיפה

04-8343905

גוונים רבים לאור

חנוכיף ומעגלי שירי אור אש

יריד חנוכה עם נוער תל"ם והדלקת נר ראשון, מעגלי שירי אור ואש עם הרבה דליה שחם

16:00 - 19:00

בית כנסת אור חדש הנטקה 55, חיפה

text.png
logo-square.png