top of page
beach-hands-small.jpg
white symbol opacity 15.png

להתחבר ליום המשפחה

מה למה ואיך חוגגים?

אייקון בית בהיר.png

מהו יום המשפחה? ילדים חוגגים אותו בדרך כלל בגן, אבל האם לא ראוי שגם אנחנו, המבוגרים, נקדיש יום אחד בשנה להודות ולשמוח, ללמוד ולהתבונן במרחב המיוחד שבו כולנו מתעצבים? בישראל "יום המשפחה" נחגג בעבר כיום האם,  שינוי שמעיד על המהפכה שהתחוללה במבנה המשפחה. אנו מזמינים את כל סוגי המשפחות לחגוג את יום המשפחה עם אסופה מיוחדת של מקורות שירים וטקסים.

משנים סטטוס

משנים סטטוס - מיום האם ליום המשפחה

יום המשפחה  חל ברחבי העולם ביום הראשון והשני בחודש מאי,  אך בישראל הוא מצוין בל' בשבט, יום פטירתה של הנרייטה סאלד - "אם הילדים".

עד לפני שנים לא רבות יום המשפחה נחגג כיום האם בלבד! יום האם בישראל החל כיום הוקרה לאימהות על מסירותן במילוי אותם תפקידים ביתיים שנתפסו באותה עת כנחלתן הבלעדית של נשים: תחזוקת הבית, טיפוח בני המשפחה, חינוך הילדים וגידולם.

ואולם, המשפחה כיום שונה כל כך מן המשפחה אותה אנו מכירים מאמצע המאה הקודמת בה נחגג יום האם לראשונה בישראל. במשפחה המודרנית יכולות להיות שתי אמהות או  שני אבות, יכולה להיות הורות משותפת לאנשים שאינם נשואים אך בוחרים להביא ילדים ביחד, יכולים להיות אמהות או אבות המגדלים לבד את ילדיהם, הורים המאמצים ילדים ממדינות שונות,ועוד ועוד ...

 

לא רק מבנה המשפחה השתנה, אלא גם התפקידים בתוכו. במשפחה המודרנית האם יכולה לפעמים לעבוד עד מאוחר, בעוד האב יאסוף  את ילדיהם מהגן. במשפחה המודרנית האם  יכולה לקדש בערב שבת על היין ואילו האב יאפה חלות. במשפחה המודרנית יחסי הורים וילדים נבחנים מחדש.

 

ההסבה של יום האם ליום המשפחה בשנות ה-90, מנסה לשקף את השינוי שעבר מושג המשפחה, ומאפשר מקום למגוון רחב יותר של התייחסויות אל התא המשפחתי. 

 

אך למרות זאת, בישראל של היום הלגיטימיות של מבנים משפחתיים שאינם מסורתיים עדיין שנויה במחלוקת, עובדה המשפיעה על המעמד החוקי, הזכות לנישואים ולאימוץ, כמו גם על המעמד החברתי של משפחות אלטרנטיביות במערכת החינוך ובחלקים גדולים של הציבור הישראלי.
 

התנועה הרפורמית מקבלת לקהילותיה ומוסדותיה את כל סוגי המשפחות השונות, רבות ורבני התנועה מקיימים גם טקסי נישואים בין בני אותו המין ויוצרים טקסי משפחה שוויוניים. במסגרות החינוך של התנועה מאפשרים לבנים להדליק נרות שבת ולבנות לקדש על היין והחלה, מקדמים תכנים המקבלים את כל סוגי המשפחות, ולומדים כיצד מכבדים הורים וילדים בימינו.

תכנים נוספים ליום המשפחה

bottom of page