Screen Shot 2020-09-16 at 3.13.39 PM.png

ערכה ליום כיפור משמעותי

״בן אדם מה לך נרדם״
 

התנועה הרפורמית מזמינה לחוות יום כיפור עמוק ומשמעותי, בין אם אתם צועדים לבית הכנסת,או נשארים בבית.

אנו מאמינים כי שערי שמיים אינם ננעלים, ואנו יכולים לחוות תפילה ולערוך חשבון נפש מכל מקום ובכל מצב.

אמנון ואיילה.jpeg

תפילות החג בבתי הכנסת וגם מהבית 

השנה נתחבר אל התפילה בכל מקום ובכל מצב. קהילות התנועה יקיימו את תפילות החג כסדרן בבתי הכנסת בכל רחבי הארץ ועל פי ההנחיות. אתם מוזמנים לבדוק האם ישנה קהילה קרוב למקום מגוריכם. במידה ואינכם יכולים או רוצים להגיע לבית הכנסת, בית הכנסת יגיע אליכם. רבות מהקהילות ישדרו את התפילות בערוצים המקוונים. 

לאורך כל החג תשודר תפילה מאחת מהקהילות גם בעמוד הפיסבוק של התנועה.

 
White Feather

אסופות משפחתיות
 לסעודה מפסקת ולסיום הצום

"ועניתם את נפשתיכם" (ויקרא כג לב) 

המקרא מצווה אותנו לענות את הנפש ביום הכיפורים, לענות מלשון עינוי אולם גם מלשון מענה, לחפש ולמצוא תשובות חדשות לשאלות קיומנו. במקרא המילה נפש מיוחסת לגוף אך במסורת היהודית ביום הכיפורים הגוף והנפש חוברים למסע משותף של השקטה ועצירה, של התבוננות וחקירה.

 

אז שיהיה לכם צום קל ומשמעותי, גמר חתימה טובה.

 

כל נדרי: "בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה"

תפילת יום כיפור נפתחת במעמד מיוחד בו אנו מתירים את עצמנו מנדרים שנדרנו (במודע או שלא במודע) בשנה החולפת. אנו מזמינים אתכם להתעמק בתפילה ולחשוב ממה אתם רוצים להשתחרר, ואלו נדרים אתם רוצים להתיר. 

 

תפילות מצולמות מראש
כל נדרי, יזכור, נעילה

התנועה הרפורמית שמחה להנגיש את תפילות יום הכיפורים, גם עבור אלו המבקשים לקיים את היום כהלכתו,ולא להדליק מסכים. לפניכם התפילות העיקריות של היום בביצוע מרגש של קהילות בית דניאל והראל,שהוקלטו מראש עבורכם. 

 
 
וידוי חיובי - קטן.jpg

מודה אני
וידוי מבואר, וידוי חיובי

אשמנו? בגדנו? - ומה לגבי עווינו?
הווידוי הוא אחת התפילות המרכזיות של יום הכיפורים, וגם זו שמאוד קשה באמת להתחבר אליה ולהגיד באופן כנה. מוזמנים להוריד וידוי מבואר - המציע  לכל אחת ממילות הוידוי המסורתי .

בנוסף אנו מציעים לכם גם וידוי משלים על כל הדברים הטובים שעשינו השנה שנודה ונכיר בכוחות של עצמנו, שנגיד לעצמנו תודה.

Image by Mike Labrum

הזכרת נשמות

ביום הכיפורים שבו אנחנו מתפללים להיכתב בספר החיים ושואפים להיות ראויים להם, אנחנו לוקחים רגע לחשוב על מי שלא זכו להיכתב לחיים וכבר אינם איתנו. אנו מזמינים אתכם לזכור ולהזכיר את נשמות יקיריכם.

 

נעילה: "פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה היום"

כשהיום פונה, השמש מתחילה לשקוע ויום הכיפורים מגיע אל סיומו, אנו חותמים את יום הכיפורים בתפילת נעילה, בה אנו מבקשים בפעם האחרונה שיפתחו לנו שערי ברכה ושערי אורה ושנחתם לחיים טובים ולשלום.

 
 
Screen Shot 2020-09-16 at 3.45.43 PM.png

לעשות חשבון נפש

"רצוני להתוודות, לתת דין וחשבון לעצמי, לתת דין וחשבון לאלוהים, זאת אומרת למדוד את חיי, מעשי לעומת האידיאל הגבוה, הטהור ביותר אשר עומד לפני, להשוות מה שהיה צריך להיות לעומת מה שהיה." (מיומנה של חנה סנש)

Screen Shot 2020-09-16 at 3.47.01 PM.png