top of page
Screen Shot 2020-09-16 at 3.13.39 PM.png

ערכה ליום כיפור משמעותי

״בן אדם מה לך נרדם״
 

התנועה הרפורמית מזמינה לחוות יום כיפור עמוק ומשמעותי, בין אם אתם צועדים לבית הכנסת,או נשארים בבית.

אנו מאמינים כי שערי שמיים אינם ננעלים, ואנו יכולים לחוות תפילה ולערוך חשבון נפש מכל מקום ובכל מצב.

white symbol opacity 15.png
אמנון ואיילה.jpeg

תפילות החג בבתי הכנסת וגם מהבית 

קהילות התנועה ברחבי הארץ מזמינות אתכם ואתכן להיכנס לבית הכנסת - ולהרגיש בבית. לשבת יחד ללא מחיצות ולקחת חלק בתפילות שוויוניות, משמעותיות עם המשלבות את הטקסטים המסורתיים ושירה ישראלית. במידה ואינכם יכולים או רוצים להגיע לבית הכנסת, חלק מהקהילות ישדרו את התפילות בערוצים  המקוונים, ופה באתר תוכלו למצוא תפילות כל נדרי ותפילת נעילה שצולמו מראש.

תפילות בקהילות
White Feather

אסופות משפחתיות
 לסעודה מפסקת ולסיום הצום

blue symbol opacity 15.png

"ועניתם את נפשתיכם" (ויקרא כג לב) 

המקרא מצווה אותנו לענות את הנפש ביום הכיפורים, לענות מלשון עינוי אולם גם מלשון מענה, לחפש ולמצוא תשובות חדשות לשאלות קיומנו. במקרא המילה נפש מיוחסת לגוף אך במסורת היהודית ביום הכיפורים הגוף והנפש חוברים למסע משותף של השקטה ועצירה, של התבוננות וחקירה.

 

אז שיהיה לכם צום קל ומשמעותי, גמר חתימה טובה.

צום משמעותי

כל נדרי: "בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה"

white symbol opacity 15.png

תפילת יום כיפור נפתחת במעמד מיוחד בו אנו מתירים את עצמנו מנדרים שנדרנו (במודע או שלא במודע) בשנה החולפת. אנו מזמינים אתכם להתעמק בתפילה ולחשוב ממה אתם רוצים להשתחרר, ואלו נדרים אתם רוצים להתיר. 

כל נדרי
white symbol opacity 15.png

תפילות מצולמות מראש
כל נדרי, יזכור, נעילה

התנועה הרפורמית שמחה להנגיש את תפילות יום הכיפורים, גם עבור אלו המבקשים לקיים את היום כהלכתו,ולא להדליק מסכים. לפניכם התפילות העיקריות של היום בביצוע מרגש של קהילות בית דניאל והראל,שהוקלטו מראש עבורכם. 

תפילות מצולמות
מודה אני
white symbol opacity 15.png
וידוי חיובי - קטן.jpg

מודה אני
וידוי מבואר, וידוי חיובי

אשמנו? בגדנו? - ומה לגבי עווינו?
הווידוי הוא אחת התפילות המרכזיות של יום הכיפורים, וגם זו שמאוד קשה באמת להתחבר אליה ולהגיד באופן כנה. מוזמנים להוריד וידוי מבואר - המציע  לכל אחת ממילות הוידוי המסורתי .

בנוסף אנו מציעים לכם גם וידוי משלים על כל הדברים הטובים שעשינו השנה שנודה ונכיר בכוחות של עצמנו, שנגיד לעצמנו תודה.

Image by Mike Labrum
white symbol opacity 15.png

הזכרת נשמות

ביום הכיפורים שבו אנחנו מתפללים להיכתב בספר החיים ושואפים להיות ראויים להם, אנחנו לוקחים רגע לחשוב על מי שלא זכו להיכתב לחיים וכבר אינם איתנו. אנו מזמינים אתכם לזכור ולהזכיר את נשמות יקיריכם.

הזכרת נשמות
white symbol opacity 15.png

נעילה: "פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה היום"

כשהיום פונה, השמש מתחילה לשקוע ויום הכיפורים מגיע אל סיומו, אנו חותמים את יום הכיפורים בתפילת נעילה, בה אנו מבקשים בפעם האחרונה שיפתחו לנו שערי ברכה ושערי אורה ושנחתם לחיים טובים ולשלום.

נעילה
השראה
Screen Shot 2020-09-16 at 3.45.43 PM.png
white symbol opacity 15.png

לעשות חשבון נפש

"רצוני להתוודות, לתת דין וחשבון לעצמי, לתת דין וחשבון לאלוהים, זאת אומרת למדוד את חיי, מעשי לעומת האידיאל הגבוה, הטהור ביותר אשר עומד לפני, להשוות מה שהיה צריך להיות לעומת מה שהיה." (מיומנה של חנה סנש)

Screen Shot 2020-09-16 at 3.47.01 PM.png
bottom of page