top of page

עד דלא ידע

מאמרים לחג

בעמוד זה תוכלו למצוא מאמרים הנוגעים להיבטים מגוונים של חג הפורים – הקשר בינו לבין יום הכפורים, הניסיון להתמודד עם התכנים המורכבים במגילת אסתר – של תכנים של שנאה ונקמה והיחסים בין גברים ונשים במגילה.

להרחבה על פורים נשים ופמיניזם ראו את המאמרים בנושא אסתר ושתי וכוח נשי בעמוד הבית.

כי-פורים

בטחה הר-שפי


בחג הפורים קיים פרדוקס, בין קלילותו לכאורה של החג לבין הכובד והמכובדות היתרה שהוענקה לו על-ידי חז"ל. חג הפורים, על כל מצוותיו ומנהגיו, מגלם את ההפך הגמור מכובד הראש ומהיראה הנדרשים מן היהודי לאורך כל שאר ימות השנה, בלומדו תורה ובקיימו את מצוותיה. הוא מהווה את ה"איפכא מסתברא" של מעמד הר סיני, את המקבילה ליום הכי-פורים. מן הבחינה ההיסטורית, מגילת אסתר מציינת שלב חשוב ומכריע בתולדות האמונה והמסורת. מעתה נמסרים המפתחות לידי האדם לפרש את המציאות, לפעול בה ולגלות את הא-ל המסתתר, ללא תיווכם של הנביאים.

 

למאמר המלא >>

מליצת יושר לפרקיה האחרונים של מגילת אסתר

הרב גלעד קריב


מסכן חג הפורים ! מבין כל חגי ישראל דומה כי אין חג עברי אחר בו קיים פער כה גדול בין האהדה העממית לה הוא זוכה לבין תחושות חוסר הנחת של מלומדים והדיוטות בנוגע למסד הרעיוני ולמסרים החינוכיים שלו. בלי להתכחש ליופייה הספרותי של המגילה, הרי שפרקיה האחרונים מותירים רבים מאתנו עם תחושות מעורבות ואולי אף עם טעם קצת מריר. מעשה הנקמה המתואר בסיומה של המגילה (בין השאר, באמצעות התיאור הבא: "ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשנאיהם כרצונם" (אסתר, ט', ה')), אינו נקרא בקלות על ידי הקורא בן זמננו ורק המולת הרעשנים, מנהגי הקריאה הססגוניים של שמות בני המן והאווירה הכללית מסיטים את הדעת מפשוטם של דברים.

 

למאמר המלא >>

גולים במולדת: יהודים ונשים במגילת אסתר

הרבה תמר דובדבני

"גלות", על פי מילון אבן-שושן, אינה רק "עקירה מאולצת מארץ המולדת", אלא גם "שהות בארץ נכרייה", ו- "כינוי לחיי נדודים, סבל ומצוקה". השימוש במונח "גלות" במאמר זה מבטא רעיון מורכב של "אי-בית", של זרות וניכור, ובמובן עמוק יותר – את תחושתם של אלה שאינם נמנים על "ההגמוניה". אנשים ונשים החשים שזהותם (הדתית, הלאומית, המגדרית וכו') אינה זהותו של הכלל בתוכו הם חיים, ומתוך כך הם חיים כזרים בעולמם. תחושות אלה יכולות להפוך ל"סבל ומצוקה", כאשר הכלל, מצידו, אינו רגיש לקבוצות אלה, ואינו מאפשר להן לבטא את זהויותיהן העצמאיות.

 

למאמר המלא >>

כמה מילים על המגילה - פודקאסט על מגילת אסתר

הרבה פרופ' דליה מרקס


האזינו - הרבה פרופ' דליה מארקס בפודקאסט על מגילות שונות מסבירה למה מגילת אסתר היא הסלברטי של המגילות...

 

להאזנה  >>

bottom of page