7.png
5.png

והעיר

ניו-שושן

צהלה ושמחה

קריאת מגילת אסתר ואירועי פורים ב

קהילת בני המן הצדיק

כתבות הקהילה - רחוב חרבונא 90210

logo-square.png

כותרת - קריעת מגילה לחצאים שווים

תיאור האירוע - כמו כל שנה נתכנס בשביל למחול על כבודנו, נוריד את בנינו מהעץ נאכל רגלי מרדכי ונקרע את המגילה הנוראה לחצי ועוד חצי ועוד חצי עד שלא יהיה אפשר יותר. נא לבוא בבגדי אבלות קרועים אך צנועים

זמן האירוע: לה'  באדר, 35 במאי- החל מהשעה 25:70  בדיוק. נא לאחר

מיקום האירוע: היכל הפור - רחוב וויזתא 666

כותרת שנייה - או משפט מודגש - לא תתאפשר כניסה למגיעים בזמן

פרטים של אירוע שני או עוד משהו שרצים להגיד. כמו למשל - ראיתם את השמלה שלבשה אסתר למשתה? עם כל הנצנצים בצרות דולפינים ותמנונים- מה היא בת שתיים? ואיך וכל הסריסים זורמים עם זה? או שזה בכלל איזה פנטזיה ילדותית שלהם כי הם לא התבגרו באמת כי...טוב די.