Rosh HaShana Prayer COLOR.png

מנהגי ראש השנה

מתי תוקעים בשופר? למה? 

לכל המנהגים
 

חוגגים בקהילות

מצפון ועד דרום — עשרות קהילות ומניינים של התנועה הרפורמית מזמינים אתכם לחגוג את השנה החדשה עם תפילות, פעילויות ואירועים שונים ברוח שוויונית, ליברלית וללא מחיצות

לכל האירועים
Rosh HaShana Prayer COLOR.png
Rosh HaShana Prayer COLOR.png

שנה טובה

מתי תוקעים בשופר? למה? 

שנה טובה משלך