top of page
שמחת תורה.jpg

ערכה משפחתית לשמחת תורה

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

הקפות מקוונות, דגלים שוויונים להורדה, אסופה משפחתית, מאמרים וסרטונים

white symbol opacity 15.png

שמחת תורה - מי למה ואיך

"עץ חיים היא למחזיקים בה" 
למה אנו שמחים בשמחת תורה, מה מקור המנהג, מה הן ההקפות, וכיצד עורכים אותן? חג שמחת תורה הוא הזדמנות להרגיש את הקשר שלנו אל התורה, לחגוג אותו, לשים אותו במרכז ולהתחבר מחדש. קראו עוד על למה, מי ואיך שמחים בתורה >>

שמחת תורה
שמחים בכל מקום

שמחים עם התורה בכל מקום בכל מצב

white symbol opacity 15.png

"מפי אל, מפי אל, יבורך כל ישראל"

השנה לא נוכל להתכנס ברחוב, אבל נתכנס בכיכר העיר הוירטואלית, מי בזום ומי בפייסבוק. יחד נחגוג את שמחת תורה, כי את השמחה שבלב אי אפשר לעצור ואפשר להרגיש מכל מקום.

white symbol opacity 15.png

תפילת הגשם

"משיב הרוח ומוריד הגשם":  מיד עם תום סוכות, ביום שמיני עצרת, מתחילים להזכיר את הגשמים בתפילת מוסף הבוקר של שמחת תורה מוסיפים פיוטי תחינה להורדת גשמים ובתפילת העמידה מוסיפים את הברכה: "משיב הרוח ומוריד הגשם". מוזמנים ללמוד על התפילה, לשמוע אותה ולגלות פיוטים נהדרים.

תפילת הגשם

והעמקת בחגך

על שמחת תורה כחג השגרה ועל ההיסטוריה של הנגשת התורה לעם. מאמרים נוספים של רבני ורבות התנועה שנותנים מבט עמוק ומקיף על המאפיינים השונים של החג.

white symbol opacity 15.png
מאמרים נוספים
bottom of page