סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

על כנפי יונה

כפר יונה

בית ספר "הדר" רחוב בגין

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20