סוכות - ושמחת תורה 

קיבוץ להבות חביבה

קיבוץ להבות חביבה

סוכות

קישוטים לסוכה והשראה לחג

דגל שוויוני והשראה לחג

שמחת תורה

ערב שמחת תורה -  30.9.18

אירועי שמחת תורה והקפות שניות - 1.10.18