סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת הר-אל

ירושלים

רחוב שמואל הנגיד 16 ירושלים

לפרטים נוספים: 054-4742314; office@kharel.org.il

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

תכגים לחג משמעותי

סוכות

חג סוכות בקהילת הר-אל

בהנחיית הרב עדה זבידוב והחזן אבן כהן

יום א' 13.10.19, בשעה 18:00, בקהילת הר-אל

ערבית לא' סוכות

דרשנית: הרב עדה זבידוב

שחרית לא' סוכות

יום ב' 14.10.19, בשעה 09:30, בקהילת הר-אל

כולל נטילת לולב ובליווי פסנתר. דרשן: החזן פרופ' אליהו שלייפר. קידוש ב"סוכה פתוחה" לאחר התפילה.

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

תפילות שמחת תורה והקפות

בהנחיית הרב עדה זבידוב והחזן אבן כהן

ערב החג: 09.10.20

בשעה 18:00 בקהילת הר-אל

ערבית לחג והקפות עם דגלים שיוויוניים

להתחבר לחג מהבית

שמחת תורה והקפות שניות : 10.10.20

שחרית לחג והקפות בשעה 09:30 בקהילת הר-אל עם דגלים שיוויוניים