סוכות - ושמחת תורה 

קהילת הר-אל

ירושלים

סוכות

חג סוכות בקהילת הר-אל

בהנחיית הרב עדה זבידוב והחזן אבן כהן

ערבית לא' סוכות

דרשנית: הרב עדה זבידוב

יום א' 13.10.19, בשעה 18:00, בקהילת הר-אל

שחרית לא' סוכות

כולל נטילת לולב ובליווי פסנתר. דרשן: החזן פרופ' אליהו שלייפר. קידוש ב"סוכה פתוחה" לאחר התפילה.

יום ב' 14.10.19, בשעה 09:30, בקהילת הר-אל

קישוטים לסוכה והשראה לחג

דגל שוויוני והשראה לחג

שמחת תורה

תפילות שמחת תורה והקפות

בהנחיית הרב עדה זבידוב והחזן אבן כהן

ערב שמחת תורה -  30.9.18

בשעה 18:00 בקהילת הר-אל

ערבית לחג והקפות עם דגלים שיוויוניים

אירועי שמחת תורה והקפות שניות - 1.10.18

שחרית לחג והקפות בשעה 09:30 בקהילת הר-אל עם דגלים שיוויוניים