סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

bar mitzvah torah scroll.png
4 minim.png

קהילת הר-אל

ירושלים

רחוב שמואל הנגיד 16 ירושלים

לפרטים נוספים: 054-4742314; office@kharel.org.il

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

Suckot COLOR-new-small.jpg

פלייר להורדה

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

4 minim.png

תפילות חג סוכות, בהנחיית הרב עדה זבידוב והחזן אבן כהן

בבית הכנסת ובשידור ישיר לפייסבוק

white symbol opacity 15.png

תפילת ערבית לחג סוכות

יום ב', 20.9.21 בשעה 18:00

תפילת שחרית לחג סוכות

כולל נטילת לולב

יום ג', 21.9.21 בשעה 09:30

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

Simchat Tora COLOR.png

שמחת תורה

תפילות החג והקפות בהנחיית הרב עדה זבידוב והחזן אבן כהן

מוזמנות ומוזמנים להתפלל ולרקוד איתנו

ערב החג: 27.09.21

תפילת ליל שמחת תורה בשעה 1800, כולל הקפות

בבית הכנסת ובשידור ישיר לפייסבוק

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום שמחת תורה: 28.09.21

בבית הכנסת ובשידור ישיר לפייסבוק

תפילת שחרית שמחת תורה בשעה 0930, כולל הקפות