סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת הר-אל

ירושלים

רחוב שמואל הנגיד 16 ירושלים

לפרטים נוספים: 054-4742314; office@kharel.org.il

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

תפילות שבת וחג בשידור ישיר לפייסבוק, בהנחיית הרב עדה זבידוב והחזן אבן כהן

תפילות השבת וחג סוכות ישודרו באמצעות הפייסבוק

תפילת ערבית לשבת ולסוכות, כולל קריאת פרק ממגילת קהלת

תפילת ליל שבת וחג סוכות בשידור ישיר לפייסבוק

יום ו', 2.10.20 בשעה 18:00

תפילת שחרית שבת וחג סוכות בשידור ישיר לפייסבוק

תפילת שחרית לשבת ולסוכות, כולל קריאה בקהלת ונטילת לולב

שבת, 3.10.20 בשעה 09:30

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

מייד לאחר תפילת השחרית יתקיים לימוד עם הרב עדה בנושא: "עת רקוד" - ריקוד, פיזוז ומחול ביהדות.

שמחת תורה

תפילות שבת וחג בשידור ישיר בהנחיית הרב עדה זבידוב והחזן אבן כהן

מוזמנות ומוזמנים להתפלל וללמוד איתנו

ערב החג: 09.10.20

תפילת ליל שבת ושמחת תורה בשעה 1800 בשידור ישיר לפייסבוק

מוזמנות ומוזמנים להתפלל איתנו, בקישור להלן:

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20

לאחר התפילה לימוד עם הרב עדה בנושא: "עת רקוד" - ריקוד, פיזוז ומחול ביהדות. מוזמנות ומוזמנים להתפלל וללמוד איתנו, בקישור להלן:

תפילת שחרית שבת ושמחת תורה בשעה 0930 בשידור ישיר לפייסבוק, כולל סדר הזכרת נשמות.