סוכות - ושמחת תורה 

קהילת שי"ר חדש

צור הדסה

סוכות

קבלת החג בסוכה

תפילת קבלת חג סוכות

קהילת שי"ר חדש יום ראשון 13.9 בשעה 17:30

ניפגש בסוכת הקהילה לשירה ושיקשוק הלולב

קישוטים לסוכה והשראה לחג

דגל שוויוני והשראה לחג

שמחת תורה

ערב שמחת תורה -  30.9.18

אירועי שמחת תורה והקפות שניות - 1.10.18