סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת שי"ר חדש

צור הדסה

דרך השמורה (בירידה לחוות הסוסים בצד שמאל)

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

תכגים לחג משמעותי

סוכות

קבלת החג בסוכה

ניפגש בסוכת הקהילה לשירה ושיקשוק הלולב

תפילת קבלת חג סוכות

קהילת שי"ר חדש יום ראשון 13.9 בשעה 17:30

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

שמחת תורה והקפות שניות : 10.10.20