סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

הקהילה בבית השיטה

קיבוץ בית השיטה

מרח"ב, בית השיטה

0523297525

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

תכגים לחג משמעותי

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

שמחת תורה והקפות שניות : 10.10.20