סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת שער הנגב

מועצה אזורית שער הנגב

מועצה אזורית שער הנגב

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

תכגים לחג משמעותי

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

שמחת תורה והקפות שניות : 10.10.20