סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת שער הנגב

מועצה אזורית שער הנגב

מועצה אזורית שער הנגב

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20