סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת תפילת הים

בת ים

ירושלים 33 פינת סמטת מעבר ישי בת ים

052-3664139

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

שמחת תורה

ערב החג: 09.10.20

להתחבר לחג מהבית

יום שמחת תורה: 10.10.20