סוכות ושמחת תורה

בקהילות התנועה הרפורמית 

bar mitzvah torah scroll.png
4 minim.png

קהילת קודש וחול

חולון

קרסל 6 חולון

0545744957

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

Suckot COLOR-new-small.jpg

פלייר להורדה

אושפיזין ברכות ומשחקים לסוכה

סוכות

4 minim.png

white symbol opacity 15.png

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

Simchat Tora COLOR.png

שמחת תורה

ערב החג: 27.09.21

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום שמחת תורה: 28.09.21

מרכז קהילתי בן גוריון, קרסל 6 חולון. בשעה 19:00

הקפות שניות מוסיקליות שיוויוניות