חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת מעלות טבעון

קריית טבעון

רחוב רבין 47 קרית טבעון

04-9930459

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

יום הכיפורים

נדרים שבין אדם לעצמו - יום הכיפורים במעלות טבעון

יום הכיפורים במעלות טבעון - תפילה, התבוננות, כוונוון

ערב החג: 27.09.20

18:00

כל נדרי וערבית, לימוד לכיפורים לאחר התפילה

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

09:30

שחרית, מוסף, יזכור

16:00

לימוד, 17:00 מנחה, 18:00 נעילה

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

אֶת הַבְּרִית וְאֶת הַחֶֽסֶד

אירועי ראש השנה במעלות טבעון בסימן ראיית הטוב

17:00 - נפגשים בחמש לברכות מחמש יבשות. 18:00 ערבית שבת וחג יחד עם קהילת 'מבקשי דרך'

מֵאַרְבַּע כַּנְפות הָאָרֶץ - ברכות מחמש יבשות, ערבית עם קהילת מבקשי דרך

ערב החג: 18.9.20

09:30

א' ראש השנה: 19.9.20

שחרית לראש השנה + תקיעה בשופר ב-11:00; תשליך אחר הצהריים במעיין אלרואי - 17:30

ב' ראש השנה: 20.9.20

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב