חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת מעלות טבעון

קריית טבעון

רחוב רבין 47 קרית טבעון

04-9930459

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

יום הכיפורים

shofar.png

נדרים שבין אדם לעצמו - יום הכיפורים במעלות טבעון

יום הכיפורים במעלות טבעון - תפילה, התבוננות, כוונוון

ערב החג: 15.09.2021

18:30

כל נדרי וערבית, לימוד לכיפורים לאחר התפילה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 16.09.21

09:00

שחרית, מוסף, יזכור

16:30

לימוד יונה, 17:30 מנחה, 18:30 נעילה

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

מקבלים שנה במציאות משתנה

אירועי ראש השנה מותאמים במעלות טבעון

white symbol opacity 15.png

16:30 - ברכות מכל העולם. 18:00 ערבית ראש השנה

18:00

ערב החג: 06.09.2021

תכגים לחג משמעותי

09:30

א' ראש השנה: 07.09.2021

שחרית לראש השנה + תקיעה בשופר ב-11:00; תשליך אחר הצהריים במעיין אלרואי - 17:30

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 08.09.2021

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png