חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

קהילת מעלות טבעון

קריית טבעון

רחוב רבין 47 קרית טבעון

04-9930459

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

יום הכיפורים

shofar.png

נדרים שבין אדם לעצמו - יום הכיפורים במעלות טבעון

יום הכיפורים במעלות טבעון - תפילה, התבוננות, כוונוון

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 15.09.2021

18:30

כל נדרי וערבית, לימוד לכיפורים לאחר התפילה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 16.09.21

09:00

שחרית, מוסף, יזכור

16:30

לימוד יונה, 17:30 מנחה, 18:30 נעילה

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

מקבלים שנה במציאות משתנה

אירועי ראש השנה מותאמים במעלות טבעון

white symbol opacity 15.png

16:30 - ברכות מכל העולם. 18:00 ערבית ראש השנה

18:00

ערב החג: 06.09.2021

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

09:30

א' ראש השנה: 07.09.2021

שחרית לראש השנה + תקיעה בשופר ב-11:00; תשליך אחר הצהריים במעיין אלרואי - 17:30

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 08.09.2021

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png