חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת קמץ

מבשרת ציון

בית כנסת קמץ, רח דר, רכס חלילים

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

11:30 אזכרת נשמות
17:15 מנחה

יום הכיפורים

ערב החג: 27.09.20

18:15

התפילות יתקיימו בבית הכנסת עם הרב אלונה ניר קרן וחיבור לזום ופייס בוק, בגני הילדים עם הרבה אלונה ליסיצה ללא חיבור לזום ופייסבוק. בנוסף, שני מניינים בבתים של חברי הקהילה בעין חמד ובמוצא הקטנה. יש להירשם לתפילות בבית הכנסת ובגנים דרך רכזת הקהילה מירב כהן: racaz@kamatz.org

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

התפילות יתקיימו בבית הכנסת עם הרב אלונה ניר קרן וחיבור לזום ופייס בוק, בגני הילדים עם הרבה אלונה ליסיצה ללא חיבור לזום ופייסבוק. יש להירשם לתפילות בבית הכנסת ובגנים דרך רכזת הקהילה מירב כהן: racaz@kamatz.org

18:00

מנחה ונעילה - התפילות יתקיימו בבית הכנסת עם הרב אלונה ניר קרן וחיבור לזום ופייס בוק, בגני הילדים עם הרבה אלונה ליסיצה ללא חיבור לזום ופייסבוק. בנוסף, שני מניינים בבתים של חברי הקהילה בעין חמד ובמוצא הקטנה. יש להירשם לתפילות בבית הכנסת ובגנים דרך רכזת הקהילה מירב כהן: racaz@kamatz.org

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

"תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה"

נחגוג בבית הכנסת ובמניינים בבתי חברים, נשדר בזום ונשמור על הכללים הנדרשים בשגרת קורונה.

תפילה של 20 איש עם הרב אלונה ניר קרן ושידור בזום ובפייס בוק. תפילה עם הרבה אלונה ליסיצה במתחם גני הילדים ליד בית הכנסת. יש להירשם לתפילות בהודעה לרכזת הקהילה מירב כהן: racaz@kamatz.org

18:00

ערב החג: 18.9.20

09:00

א' ראש השנה: 19.9.20

שחרית א' ראש השנה. התפילות יתקיימו בבית הכנסת עם חיבור לזום ופייס בוק, בגני הילדים ללא חיבור לזום ופייסבוק. בנוסף, שני מניינים בבתים של חברי הקהילה בעין חמד ובמוצא הקטנה. יש להירשם לתפילות בבית הכנסת ובגנים דרך רכזת הקהילה מירב כהן: racaz@kamatz.org

09:00

ב' ראש השנה: 20.9.20

שחרית ב' דראש השנה בהובלת החזן בני הנדל

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב