חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת אמת ושלום

נהריה

המגינים 12 מקלט 728 נהריה

054-2165110

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

מנחה בשעה 17:30, יזכור בשעה 18:30, נעילה בשעה 18:50
צאת החג בשעה 19:22

יום הכיפורים

shofar.png

יום כיפור מקוון בימי קורונה. יהדות ללא מחיצות וללא סכנות

מוזמנים לכל נדרי, ליזכור, להרצאה בנושא שנת שמיטה, מנחה ונעילה.

ערב החג: 15.09.2021

18:15

ערב יום כיפור תפילת כל נדרי בהנחיית הרבה אריאלה, אנדי צ'ייט דוד להב וחברי קהילה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 16.09.21

9:30

שחרית ליום כיפור

17:30

מנחה, יזכור,נעילה

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

לאחר תפילת שחרית של ב ראש השנה
בשעה 10:00 (בערך) נתנה תוקף ותקיעות בשופר בהובלת אנדי צ'ייט

ראש השנה

rimon.png

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

מוזמנים לכל תפילות הימים הנוראים וחגי תשרי בצורה מקוונת.

white symbol opacity 15.png

תפילה בהנחיית הרבה אריאלה וחברי קהילה

18:00

ערב החג: 06.09.2021

תכגים לחג משמעותי

9:00

א' ראש השנה: 07.09.2021

שחרית לשבת ויום טוב א ראש השנה

9:00

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 08.09.2021

תפילת שחרית ויום טוב ב ראש השנה

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png