חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת אמת ושלום

נהריה

המגינים 12 מקלט 728 נהריה

054-2165110

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

פלייר להורדה

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

rimon.png

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

מוזמנים לכל תפילות הימים הנוראים וחגי תשרי בצורה מקוונת.

white symbol opacity 15.png

קבלת שבת וחג ותפילת ערבית שבת וחג

18:00

ערב החג: 06.09.2021

9:00

א' ראש השנה: 07.09.2021

שחרית לשבת ויום טוב א ראש השנה

9:00

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 08.09.2021

תפילת שחרית ויום טוב ב ראש השנה

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

מנחה בשעה 17:00 יזכור בשעה 18:00 נעילה בשעה 18:30

יום הכיפורים

shofar.png

יום כיפור מקוון בימי קורונה. יהדות ללא מחיצות וללא סכנות

מוזמנים לכל נדרי, ליזכור, לספר יונה ,לנתנה תוקף למנגינות מסורתיות. ללימוד על איך אפשרי לחוות תפילות מקוונות ביום כיפור.

ערב החג: 15.09.2021

18:00

כל נדרי ותפילת ערבית ליום הכיפורים

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 16.09.21

9:30

שחרית ליום כיפור

17:00

מנחה, יזכור,נעילה

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png