חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת אמת ושלום

נהריה

המגינים 12 מקלט 728 נהריה

054-2165110

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

מנחה בשעה 17:00 יזכור בשעה 18:00 נעילה בשעה 18:30

יום הכיפורים

יום כיפור מקוון בימי קורונה. יהדות ללא מחיצות וללא סכנות

מוזמנים לכל נדרי, ליזכור, לספר יונה ,לנתנה תוקף למנגינות מסורתיות. ללימוד על איך אפשרי לחוות תפילות מקוונות ביום כיפור.

ערב החג: 27.09.20

18:00

כל נדרי ותפילת ערבית ליום הכיפורים

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

9:30

שחרית ליום כיפור

17:00

מנחה, יזכור,נעילה

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

מוזמנים לכל תפילות הימים הנוראים וחגי תשרי בצורה מקוונת.

קבלת שבת וחג ותפילת ערבית שבת וחג

18:00

ערב החג: 18.9.20

9:00

א' ראש השנה: 19.9.20

שחרית לשבת ויום טוב א ראש השנה

9:00

ב' ראש השנה: 20.9.20

תפילת שחרית ויום טוב ב ראש השנה

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב