חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

בבת עין

ראש העין

רח' מבצע דני 1 ראש העין - במתנ"ס

054-7804007

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

התפילות יועברו גם בזום לאלה המעדיפים להישאר בבית

יום הכיפורים

shofar.png

"פתח לנו שער כי פנה יום"

אירועי יום כיפור - תפילת כל נדרי, שחרית יזכור, מנחה ונעילה

ערב החג: 15.09.2021

18:30 (הצום מתחיל ב- 18:20)

תפילת כל נדרי וערבית ליוה"כ, משולבת בבית הקהילה ובזום

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 16.09.21

תפילת שחרית יום כיפור ב-09:30. ב- 11:30 "יזכור"

מנחה ב- 17:15- קריאה בספר יונה. נעילה מרגשת מתחילה ב-18:15 לסיום הצום תקיעת השופר

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

"שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה"

כל אירועי חגי תשרי יתקיימו בבית הקהילה, למעט התשליך.
ללוחת זמנים ופרטים נוספים - אתר הקהילה, פייסבוק, ווטסאפ הקהילה.

white symbol opacity 15.png

קבלת חג קצרה. בבית הקהילה ובזום

17:30

ערב החג: 06.09.2021

תכגים לחג משמעותי

שחרית חג - 09:00

א' ראש השנה: 07.09.2021

תפילת שחרית וקריאות בתורה, תקיעה, תרועה ושברים עם יואל בשופר

17:00

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 08.09.2021

אירוע תשליך בחוף הצוק הדרומי בתל אביב יחד עם קהילת שוהם

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png