חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

בבת עין

ראש העין

רח' מבצע דני 1 ראש העין - במתנ"ס

054-7804007

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

לכל האירועים המתקיימים בבית הקהילה, יש הגבלת מספר המשתתפים. יש ליצור קשר עם אורת - 054-7804007, להודיע על השתתפות ומספר המשתתפים.

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

קבלת חג קצרה. השנה רק בזום

18:00

ערב החג: 18.9.20

17:00

א' ראש השנה: 19.9.20

תשליך - התכנסות בחוף הצוק הדרומי, תל אביב

09:00

ב' ראש השנה: 20.9.20

תפילת שחרית ל-ב' של רה"ש, עליות לתורה פרשת העקדה ותקיעות בשופר

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

כמו ברה"ש גם ביו"כ, יש הגבלת מספר המשתתפים בבית הקהילה. יש ליצור קשר עם אורת - 054-7804007, ליידע על השתתפות ומספר המשתתפים.

יום הכיפורים

ערב החג: 27.09.20

18:00

תפילת כל נדרי וערבית ליוה"כ, משולבת בבית הקהילה ובזום

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

09:00

תפילת שחרית יום כיפור. מתחילה ב- 09:00, ב- 11:00 "יזכור"

17:20

מנחה - קריאה בספר יונה. נעילה מרגשת מתחילה ב-18:20 עם תקיעת שופר

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב