חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

בית דניאל

תל אביב

בני דן 62 תל אביב

03-5442740 שלוחה 0

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

יום הכיפורים

ערב החג: 27.09.20

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תשליך בפארק הירקון - א תשרי, 19.9.20, בשעה 17:30. מול בית דניאל. היציאה בקפסולות של 20.
שחרית ב' תשרי - תפילה יצירתית וקהילתית כולל פיקניק משותף. ראשון, 20.9.20, בשעה 9:30.

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

ערבית לראש השנה - בבית דניאל ובפייסבוק של מרכזי דניאל. תותר כניסה ל100 איש (חברי קהילה)

18:00

ערב החג: 18.9.20

9:30

א' ראש השנה: 19.9.20

שחרית לא' ראש השנה. כולל תקיעה בשופר. בבית דניאל (עד 100 איש) ובפייסבוק של מרכזי דניאל

18:00

ב' ראש השנה: 20.9.20

ערבית ב' ראש השנה

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב