top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

קהילת קודש וחול

חולון

קרסל 6 חולון

0545744957

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

משפחג וקבלת שבת סליחות: שישי, 23.9

16:30 - סדנאות לכבוד ראש השנה: שופרות, הכנת כרטיסי ברכה ומדרשי אוכל
18:00 - קבלת שבת סליחות בליווי מוסיקלי של דוד כהן נחמיה
הפעילויות מתקיימות במרכז קהילתי בן גוריון, קרסל 6 חולון

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 25.09.2022

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

שחרית ראש השנה

א' ראש השנה: 26.09.2022

10:00 - תפילה וברכות | קריאה בתורה | פעילות סיפורית לילדים | תקיעה בשופר. אנא הביאו פירות עונתיים לקידוש החגיגי. הפעילות מתקיימת במרכז קהילתי בן גוריון, קרסל 6 חולון.

תשליך מוסיקלי בים

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

17:00 - תשליך מוסיקלי בחוף "שירת הים" בבת ים. הביאו דברי מאכל לשולחן המשותף

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

יום הכיפורים

shofar.png

יום כיפור בקהילת קודש וחול

תפילה שיוויונית מבוארת.
מומלץ ללבוש לבן.
התפילות יתקיימו במרכז ויצ"ו, שד' ירושלים 1 חולון

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

18:15

תפילת כל נדרי - מרכז ויצ"ו, שד' ירושלים 1 חולון

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

17:00

תפילת מנחה יזכור ונעילה - מרכז ויצ"ו, שד' ירושלים 1 חולון

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page