top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

בית דניאל

תל אביב

בני דן 62 תל אביב

03-5442740 שלוחה 0

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

בשעה 17:30 תשליך ותקיעה בשופר בפארק הירקון (מול בית דניאל) בקבוצות קטנות.
ובשעה 18:00 ערבית לב' תשרי.
שחרית ב' תשרי - תפילה יצירתית וקהילתית כולל פיקניק משותף. יום רביעי, 9:30 בבוקר

ראש השנה

rimon.png

תפילות שוויוניות , פעילות לילדים, תשליך ותקיעה בשופר

white symbol opacity 15.png

ערבית לראש השנה - בבית דניאל ובפייסבוק של מרכזי דניאל

18:00

ערב החג: 25.09.2022

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

9:30

א' ראש השנה: 26.09.2022

שחרית לא' ראש השנה. כולל תקיעה בשופר. כולל תפילת ילדים

17:30

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

תשליך קהילתי בליווי מוזיקלי וערבית ב' ראש השנה

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

סדנת פלדנקרייז לגוף ולנשמה עם ליה סמולר | יום חמישי, 5.10.22 | י תשרי, 13:00

יום הכיפורים

shofar.png

תפילות שוויוניות ליום הכיפורים, כולל שיעורים לאחר התפילה, סדנת פלדנקרייז, יזכור ונעילה.

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

18:30

"כל נדרי" וערבית ליום כיפור ולאחר מכן שיעורים לערב יום כיפור עם הרב מאיר אזרי והרבה גליה סדן (השיעורים יתקיימו בבית דניאל, בפייסבוק ובזום)

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

9:30

שחרית ליום כיפור

17:05

מנחה, יזכור ונעילה

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page