top of page

יום השואה

פעילויות לילדים

אך איך מסבירים שואה לילדים? אנו מציעים להם להצטרף למגוון פעילויות מקוונות, המבוססות על מערכי שיעור של אגף החינוך שלנו ומעבירות את הנושאים הקשים בצורה עדינה ורגישה

%D7%A4%D7%A8%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20-

פרפרים צובעים את הזכרון

 

 

כמיליון וחצי מתוך שישה מיליון הנרצחים בשואה היו ילדים תמימים

וחסרי ישע ,שלא הספיקו לממש את חלומותיהם. פרפרים צובעים את הזיכרון הוא מיזם הצנחה השואף ליצור מיליון וחצי ציורים צבעוניים של פרפרים  לזכרם.

את המיזם הגתה גברת סו קלאו ,פעילה בקהילה היהודית בפורטו ריקו בהשראת השיר "הפרפר", שכתב פאוול פרידמן בעת שהיה כלוא בגטו טרזינשטט.

פרפרים 3.jpeg
פרפרים צובעים
bottom of page