top of page
white symbol opacity 15.png

פסח

בתנועה הרפורמית

אייקון פסח - 60.png
white symbol opacity 15.png

​​כולנו עבדים של מישהו

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".  סיפור יציאת מצרים הוא סיפור מיתי, שפוגש את כל אדם, בכל דור, בכל מקום. מצרים היא סמל למקום הצר שבתוכי ובסביבתי, סמל לדברים שמשעבדים אותנו , וסיפור יציאת מצריים מזכיר לנו  שביכולתנו להשתחרר מהכבלים שכובלים אותנו, לצאת אל החופשי, למצוא את נקודת החירות שבתוכנו. ליל הסדר הוא הזדמנות  לספר את סיפור היציאה לחירות שלנו ושל משפחתנו...

סדרי פסח ברוסית

" כל דכפין יתא ויכול " 

קהילות התנועה הרפורמית בכל רחבי הארץ מתרגשות להזמין לסדרי פסח בשפה הרוסית לעולים חדשים ופליטים

«Всякий кто голоден, пусть войдет и ест»

Общины реформистского иудаизма в Израиле

рады пригласить вас

на пасхальные седеры на русском языке

для новых репатриантов и беженцев

סדר פסח -רוסית.jpg

קמחא דפסחא

מבצע ההתרמה השנתי של קרן בכבוד יוצא לדרך. בכבוד המרכז הרפורמי לאחריות חברתית מקיים תוכניות מעורבות, ‘תיקון עולם’ למשפחות מוחלשות מכל גווניה של החברה הישראלית. התרומה שלכם תאפשר לנו לחלק לקראת החג תווי קניה, חבילות מזון וצעצועים למשפחות, לעולים ולפליטים בעקבות המשבר באוקראינה. 

הגדה
סדר משמעותי

סדר פסח משמעותי

סימניות להגדה, מדריך לעורכי סדרים נשים בסדר ועוד...

הגדות להורדה

עם התייחסות מיוחדת למשבר הקורונה

כל ההגדות בבית של ההורים? רוצים לוודא שכולם באותו עמוד? מחפשים הגדה בנוסח שוויוני? קשה לכם עם ״שפוך חמתך״? הורידו הגדה שתעשה לכם סדר

רבי יוסי הגלילי אומר... ורבי עקיבא עונה. אבל איפה את (או נשים בכלל), בדיון הזה? ומה אתה חושב על זה? מזמינים אתכם להביא את עצמכם לסדר עם סימניות מעוררות השראה ודיון במגוון נושאים - הורידו, הדפיסו והביאו את עצמכם לסדר!

חוגגים עם הילדים

מערכי חינוך

סדר עם ילדים

אגף החינוך של התנועה הרפורמית מגיש לכם מערכי לימוד לקראת פסח. ביחידת הלימודים לכתות ה' נציע לבחון את הציטוט: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" ולהכיר את עלייתם של יהודי אתיופיה בהשוואה לסיפור יציאת מצריים. ביחידת הלימודים לכתות ו' נערוך הכרות עם ארבעת הבנים המופיעים בהגדה, נכיר מדרשי תמונה שונים המתארים את ארבעת הבנים ונציע, מתוך תפיסה שוויונית, התייחסות דומה לארבע בנות.

passover-2018.jpg

וובינר לעריכת סדרים

השנה השאלה "מה נשתנה?" תהיה רלוונטית בהמון דרכים לא צפויות.

כולנו נערכים לסדר בתנאים שונים מה שאנחנו מכירים ורבים מאיתנו יערכו סדרים בזום ומדיות מקוונות אחרות. כל אלו מעלים שאלות רבות:

  • מה עושים עם הילדים?

  • איך מכניסים שירה עברית ושירים ישראלים?

  • ואיך מקשרים את פסח וההגדה לוירוס הקורונה ימים המיוחדים שאנו עוברים?

מוזמנים לצפות בהקלטה של הוויבנר שמנסה לתת תשובות ולהיערך לסדר קצת אחרת

bottom of page