top of page
white symbol opacity 15.png

פסח

סדר עם ילדים

אייקון פסח - 60.png
white symbol opacity 15.png

הגדות להורדה ופעילויות לחג

"והיגדת לבנך" זו המצווה המרכזית של חג הפסח – ללמד את ילדינו על יצאת מצריים. אבל לקיים את המצווה הופך מאתגר בליל הסדר כאשר אנחנו מקיראים את ההגדה שגם לנו כמבוגרים לא פעם קשה להבין. אנו מצרפים לכם כאן פעילות והגדות לילדים בשביל שתוכלו לחנוך לנער על פי דרכו – לאפשר לכל ילד וילדה להתחבר לסיפור ההגדה והחג בדרך המתאימה להם. לכל ילד וילדה את מה שמתאים להם.

passover-2018.jpg
פעילות לילדים

​​אחד מי יודע?
פעילויות, משחקים וחידונים לילדים לסדר ולחג הפסח

קוביית ארבעה בנים, מסדר סודי בכתב חרטמים וחידון לפי אותיות ה אלף בית. שלל רעיונות והפעלות ברוח החג שהופכות את הסיפור ביציאת מצריים לחוויה משפתח

הגדות

הגדות לילדים להורדה
הגדה עם תכנים ופעילויות לילדים והגדות לצביעה

הורידו והדפיסו והביאו לשלוחן החג.

חינוך

אגף החינוך של התנועה הרפורמית מגיש לכם מערכי לימוד לקראת פסח. ביחידת הלימודים לכתות ה' נציע לבחון את הציטוט: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" ולהכיר את עלייתם של יהודי אתיופיה בהשוואה לסיפור יציאת מצריים. ביחידת הלימודים לכתות ו' נערוך הכרות עם ארבעת הבנים המופיעים בהגדה, נכיר מדרשי תמונה שונים המתארים את ארבעת הבנים ונציע, מתוך תפיסה שוויונית, התייחסות דומה לארבע בנות.

מערכי חינוך לפסח

bottom of page