top of page
ראש השנה.png

​​ראש השנה

מנהגי החג
מוזמנים לפתוח שנה מתוקה עם כל מה שצריך בשביל להפוך את החג למשפחתי, שוויוני ומשמעותי

מנהגי החג 

white symbol opacity 15.png

אירועי החג

שנות טובות

Rosh HaShana Prayer COLOR.png
Screen Shot 2020-09-05 at 4.04.00 PM.png
ראש השנה.png

חוגגים
עם הילדים

white symbol opacity 15.png

חוברת חגי תשרי
פעילויות, משחקים וסיפורים לכל המשפחה
”הלומד אגדה מתוך הספר לא במהרה הוא משכח" תלמוד ירושלמי ברכות ה, א

אז איך מעבירים את חגי תשרי בבית? הכנו עבורכם חוברת מיוחדת עם מגוון סיפורים, פעילויות, שאלות, שירים ויצירה לכל החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמחת תורה. הורידו עכשיו והפכו את תשרי המשפחתי שלכם למשמעותי!

ראש השנה.png

ראש השנה
סדר ברכות
מתוקות

למלא את הצלחת במשמעות
בבתים רבים נוהגים בסעודת ראש השנה לברך ברכות מסורתיות על מאכלים שונים כסימנים לשנה החדשה. בניסחון המסורתי חלק גדול מהברכות הוא למעשה קללות כנגד אויבינו וצרותינו. אבל למה לקלל כשאפשר לברך? לכן הכנו עבורכם סדר סימנים שכולו ברכות מתוקות - מוזמנים להוריד ולהביא לארוחת החג!

white symbol opacity 15.png
ראש השנה.png

ראש השנה

תשליך

white symbol opacity 15.png


טקס התחדשות
כבר דורות רבים שבערב היום הראשון של ראש השנה מתכנסים יהודים ליד מקור מים וקוראים את יג' מידות הרחמים. טקס התשליך מזמין אותנו להביא רחמים ורכות למעשים הלא מדויקים שעשינו השנה בשביל שנוכל לקחת עליהם אחריות ולא לחזור עליהם בשנה הבאה.

מוזמנים לקרוא על מקור, נוסח התשליך ומשמעותו, ולהוריד סדר תשליך עם הצעה איך לקיים טקס תשליך משלכם.

בראש פלורליסטי - ראש פינה - תשפ.jpeg
ראש השנה.png

ראש השנה

ונתנה תוקף

white symbol opacity 15.png

"כבקרת רועה עדרו"

תפילת "ונתנה תוקף" שהינה חלק מרכזי מתפילות ראש השנה ויום הכיפורים, מציבה את האדם במעמד של משפט בפני האלוהים, המחליט מי יחיה ומי ימות. מאידך היא גם נותנת לו את האפשרות להשפיע על גזר הדין באמצעות "תשובה, תפילה וצדקה"

התפילה מזכירה לנו בו זמנית את סופיותנו ואת חוסר יכולתנו לשלוט בגורלנו. וכאמור היא מזכירה לנו את חשיבות מעשניו בפני עצמנו (תשובה), בפני הנשגב (תפילה), ובפני החברה (צדקה). שלושת הצירים הללו פורשים את המרחב שבו יש לנו שליטה ויכולת לכונן את חיינו כחיים טובים ומשמעותיים, מעבר לכל גזירה חיצונית.

ראש השנה.png

ראש השנה

תקיעה בשופר

white symbol opacity 15.png

כשופר הרם קולך

(ישעיהו נח, א)

מצוות השופר מקושרת לרוב להתעוררות הלב ולחשבון הנפש שאנו עורכים בימים הנוראים, קול התרועה מעורר אותנו להרהר במעשינו ולשוב אל הלב ואל האלוהות.  

לקראת החג נפרסם כאן באתר סרטון של תקיעות שופר כמו גם מגוון של תפילות מקוונות בקהלות התנועה. מוזמנים להכין את עצמכם ולשמוע קול שופר!

bottom of page