top of page
white symbol opacity 15.png

פסח

בתנועה הרפורמית

אייקון פסח - 60.png
white symbol opacity 15.png

​​כולנו עבדים של מישהו

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".  סיפור יציאת מצרים הוא סיפור מיתי, שפוגש את כל אדם, בכל דור, בכל מקום. מצרים היא סמל למקום הצר שבתוכי ובסביבתי, סמל לדברים שמשעבדים אותנו , וסיפור יציאת מצריים מזכיר לנו  שביכולתנו להשתחרר מהכבלים שכובלים אותנו, לצאת אל החופשי, למצוא את נקודת החירות שבתוכנו. ליל הסדר הוא הזדמנות  לספר את סיפור היציאה לחירות שלנו ושל משפחתנו...

people3.jpg

סדר של חירות ודמוקרטיה

"לשנה הבאה בני חורין"

לעיתים דווקא בפסח מבינים שחירות אינה מובנת מאליה עבורנו, לא כיחידים ולא כעם. פסח מזמין אותנו להיזכר במהות החירות, בשביל מה יצאנו מארץ מצרים, ומהי הארץ המוטחת?

בימים אלה אנו נמצאים במאבק שלא היה כמוהו על החירויות שלנו הישראלים. מאות אלפים יוצאים לרחובות כנגד הניסיון של הממשלה לייצר מצב שלא קיים באף דמוקרטיה - של כוח שלטוני בלתי מוגבל, שלא תהיה בו ערובה לשמירה על חירויות הפרט. בעודנו מסבים לשולחן הסדר, עלינו לזכור שחירות אינה מובנת מאליה, ושעלינו לעמול על שמירתה יום יום.

הכנו עבורכם תוספות להגדה של פסח אשר מעלות לדיון את המאבק העכשווי שלנו לחירות בארץ ישראל, בירושלים הבנויה.

הגדה
סדר משמעותי

סדר פסח משמעותי

סימניות להגדה, מדריך לעורכי סדרים נשים בסדר ועוד...

הגדות להורדה

כל ההגדות בבית של ההורים? רוצים לוודא שכולם באותו עמוד? מחפשים הגדה בנוסח שוויוני? קשה לכם עם ״שפוך חמתך״? הורידו הגדה שתעשה לכם סדר

רבי יוסי הגלילי אומר... ורבי עקיבא עונה. אבל איפה את (או נשים בכלל), בדיון הזה? ומה אתה חושב על זה? מזמינים אתכם להביא את עצמכם לסדר עם סימניות מעוררות השראה ודיון במגוון נושאים - הורידו, הדפיסו והביאו את עצמכם לסדר!

חוגגים עם הילדים

מערכי חינוך

סדר עם ילדים

אגף החינוך של התנועה הרפורמית מגיש לכם מערכי לימוד לקראת פסח. ביחידת הלימודים לכתות ה' נציע לבחון את הציטוט: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" ולהכיר את עלייתם של יהודי אתיופיה בהשוואה לסיפור יציאת מצריים. ביחידת הלימודים לכתות ו' נערוך הכרות עם ארבעת הבנים המופיעים בהגדה, נכיר מדרשי תמונה שונים המתארים את ארבעת הבנים ונציע, מתוך תפיסה שוויונית, התייחסות דומה לארבע בנות.

passover-2018.jpg

וובינר לעריכת סדרים

"מה נשתנה?"

  • מה עושים עם הילדים?

  • איך מכניסים שירה עברית ושירים ישראלים?

  • ואיך מקשרים את פסח וההגדה לזמן הזה?

מוזמנים לצפות בהקלטה של הוויבנר

bottom of page