top of page
white symbol opacity 15.png

מנהגי ניסן

אייקון פסח - 60.png
white symbol opacity 15.png

ברכת האילנות • בדיקת חמץ • ספירת העומר

 

חודש ניסן הוא חודש של התחלות חדשות, ועל פי המקרא הוא הראשון בחודשי השנה שכן החל מחג זה אנו מציינים את חרותנו כעם. ניסן הוא גם חג האביב, חג הפריחה, וחגה של מגילת שיר השירים הנקראת בפסח. הרבה מנהגים נכרכו סביב חודש ניסן, החל מנתינת לחם לציפורים, דרך ברכת הטל ושירת הים. אנו מזמינים אתכם לחגוג שניים מרכזיים מהם - ברכת האילנות המזמינה אותנו לברך על הפריחה והלבלוב, וספירת העומר המחברת אותנו לזמן החולף ואת החגים לרצף אחד אשר יחד מספר את סיפורנו כעם.

אילנות

ברכת האילנות

מי מאתנו לא נעצר ולוקח נשימה עמוקה אל מול פריחתו של עץ מלבלב. ברכת האילנות אותה נהוג החל מראש חודש ניסן על שני עצי מאכל בפריחתם היא תנועה כמעט טבעית של ליבנו. נוסח הברכה - "ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות, ליהנות בהם בני אדם" נותן מילים לתחושה הזו של התרחבות הלב – שהכל כל כך יפה ושבעצם לא חסר דבר. ואנו מזמינים אתכם לצאת לטבע ולקיים טקס קטן הכולל כוונה לברכה ושירים.

בדיקת חמץ

בדיקת חמץ

למה בודקים חמץ עם נר ונוצה, אם באמת רוצים לבדוק אם נשאר חמץ אולי כדאי דווקא עם אור הכי חזק שיש. בדיקת החמץ לילה לפני הסדר היא בעיקר סמלית, ובאה להזכרי לנו שהחמץ אינו רק פיזי אלא גם סימבולי ונפשי. יש הדורשים את החמץ כהחמצה, ויש הדורשים אותו ע"ש ההתנפחות והתפיחה :

" עיקרה של החירות שאין בה התנשאות וגאווה. החמץ מתנפח - לפיכך אין בו חירות. המצה אינה מתנשאת ואינה מתנפחת - לפיכך היא סמל לחירות" ( ר' זוסיא מנפולי) 

ולמה דווקא בודקים עם נר. ע"כ אומר הרבי מגור. :

"  

בגמרא: 'אור הנר יפה לבדיקה'

.. דכתיב: חופש כל חדרי בטן

.. פירושו חופש חדרי בטן,  .

מחפש בסדקין ןבחורין בנפש האדם אולי ימצא מקום ראוי להתפשט ולהאיר

, ממש כמו אור הנר שמחפש שמן בפתיליה

ובמדרש פסיקתא מפרש מלשון חירות .. שהנקודה ההיא מגרשת ההסתר. 

עומר

ספירת העומר

עַבְדֵי זְמָן עַבְדֵי עֲבָדִים הֵם –עֶבֶד אֲדֹנָי הוּא לְבַד חָפְשִׁי:
רבי יהודה הלוי

בני אדם, אמר הנסיך הקטן, "נתקעים בתוך רכבות מהירות" ונוסעים בה הלוך אבל גם חזור. כולנו רצים כל הזמן .. אבל לאן? מה אנחנו משיגים בתוך הריצה הזאת?  בימים שבין פסח לשבועות, בין חג החירות לחג מתן תורה, אנו סופרים את העומר, חמישים הימים שבין שני המועדים. לספריה הזו משמעויות רבות - מחקלאיות ועד קבליות - אך בבסיסה היא מאפשרת לנו להיות יותר מודעים לחלוף הימים, לשים לב לכל יום בבואו. אנו מזמינים אתכם להוריד את סדר ספירת העומר ולהקדיש כמה רגעים למחשבה האם אנו בני חורין, ומה אנו רוצים מהחירות הזאת? מה חשוב לנו? מה אנו מבקשים להגשים…

מוזמנים להצטרף קבוצה שקטה בה ישלח בכל יום שיר, הקשור לספירה הקבלית של העומר.
*הקבוצה ביוזמה והניהול של חברת הקהילה הרפורמית בקיבוץ לוטן ואינה באחריות התנועה הרפורמית

bottom of page