top of page

אסופה משירי מלחמת יום הכיפורים

lu.jpg

לקראת תפילות השבת ויום הכיפורים יצרנו אסופה מעוצבת של ששה משירי מלחמת יום הכיפורים, תוך התייחסות לרקע ליצירתם ולמקורות היהודים השזורים בהם. האסופה מעוצבת כך שניתן להדפיסה בקלות על דף A3 משני צדדיו.

במלאת ארבעים שנים למלחמת יום הכיפורים נציע כי שילובם של השירים או חלקם יכולים לטעון את תפילות היום ברבדים חשובים של משמעות, זיכרון ותקווה.

white symbol opacity 15.png

עֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ 
וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְעַל כָּל יוֹשְׁבֵי תֵבֵל וְאִמְרוּ אָמֵן.

bottom of page