"כי האדם עץ השדה"

חיפה

אירועי ט"ו בשבט

אור חדש

ארתור הנטקה 55 חיפה

אור חדש

פלייר האירוע

ט"ו בשמט - עצים, אקלים ושנת שמיטה