מרבים את האור ב

הוד השרון

אירועי חנוכה ב

קהילת יונתן

כפר הנוער ע"ש מוסינזון רחוב עלית הנוער, הוד השרון

0522739873

גוונים רבים לאור

הדלקת נרות חנוכה חגיגית

הדלקת נרות, תפילת קבלת שבת, ארוחה משותפת ושירי שבת ואור בליווי כליזמרים

יום ו', 27 בדצמבר בשעה 18:00

בית-הכנסת בכפר הנוער ע"ש מוסינזון, רח' עליית הנוער 1

text.png
logo-square.png