חדש ימינו כקדם

ירושלים

אירועי ט' באב

קהילת הדרור

רחוב וולטה עילית 12 ירושלים

קהילת הדרור

פלייר האירוע

למה ירושלים - למה אני

פרטים באתר הקהילה