"כי האדם עץ השדה"

ירושלים

אירועי ט"ו בשבט

קהילת הדרור

רחוב וולטה עילית 12 ירושלים

קהילת הדרור

פלייר האירוע

ט"ו בשמט - עצים, אקלים ושנת שמיטה

פרטים באתר הקהילה