חדש ימינו כקדם

ירושלים

אירועי ט' באב

קהילת מבקשי דרך

שד' ש"י עגנון 22

02-6792501

קהילת מבקשי דרך

ערב ט' באב

קהילת מבקשי דרך בשיתוף קהילת הדרור
מציגות
קריאת מגילת איכה
ושיעור עם הרב מיכאל מרמור
בנושא: אל"ף בי"ת של אבל - הרהורי תשעה באב
אין צורך להירשם מראש

17/07/21 בשעה 21:00

למה ירושלים - למה אני