אורה ושמחה וששון ויקר

מבשרת ציון

אירועי פורים

קהילת קמץ

בית כנסת קמץ, רח דר, רכס חלילים, מבשרת ציון.

קריאת מגילה היתולית ומסורתית

נתכנס בבית הכנסת עד עשרה ובזום - קריאת מגילה היברידית. נפתח בהקראה היתולית של משפחות בקהילה שיקריאו בזמ אמתי, או שהסריטו את עצמם. נמשיך להקראה מסורתית.

יום חמישי 23/2/2021 בשעה 17:00

בבית הכנסת ובזום

ונהפוך הוא