אורה ושמחה וששון ויקר

נהריה

אירועי פורים

קהילת אמת ושלום

המגינים 12 מקלט 723

054-2165110

קריאת מגילה חגיגית והיתולית

ביום חמישי י"ד אדר 25.2.21 בשעה 18:30 נקרא את מגילת אסתר ונשיר שירי פורים כמיטב המסורת שלנו בכל שנה. בזום: https://zoom.us/j/725490725
מבקשים מחברי קהילה לחפש באינטרנט את מגילת אסתר בשפה הנוחה לכם/ן.

יום חמישי י"ד אדר 25.2.21 בשעה 18:30

בזום

ונהפוך הוא