ויתיצבו בתחתית ההר  

נהריה

אירועי שבועות

קהילת אמת ושלום

המגינים 12 מקלט 723

054-2165110

קהילת אמת ושלום

פלייר האירוע

תיקון בין תורה ואדם