מרבים את האור ב

רעננה

אירועי חנוכה ב

קהילת רענן - בית שמואלי

פרדס משותף 94

097740311

גוונים רבים לאור

"בכינור וקול זמרה"

סדנא להרכבים מוזיקלים בשירה ונגינה בשילוב לימוד סודות החנוכה

24-25-26-27/12

בית שמואלי רעננה

27/12 ב 17:30 קבלת שבת חגיגית

הדלקת נרות קהילתית וקבלת שבת חגיגית בהשתתפות ההרכבים המוזיקלים מסדנת "בכנור וקול זמרה"

text.png
logo-square.png