"כי האדם עץ השדה"

רמת השרון

אירועי ט"ו בשבט

קהילת דרכי נעם

יבנה 102 רמת השרון

אילנה 0525263438

קהילת דרכי נעם

פלייר האירוע

ט"ו בשמט - עצים, אקלים ושנת שמיטה