"כי האדם עץ השדה"

ראשון לציון

אירועי ט"ו בשבט

קהילת אחוות ישראל

רחוב אמזלג 6 ראשון לציון

052-3599160 -נילי, רכזת הקהילה

קהילת אחוות ישראל

פלייר האירוע

ט"ו בשמט - עצים, אקלים ושנת שמיטה