מרבים את האור ב

ראש העין

אירועי חנוכה ב

בבת עין

רח' מבצע דני 1 ראש העין - במתנ"ס

054-7804007

גוונים רבים לאור

שני אירועים מתוכננים אצלנו

אירוע ראשון - לימוד לחנוכה במסגרת מפגשי בית המדרש שלנו
והפעם - "להאיר פנימה להאיר החוצה" מפגש עם הרבה גילי צדקיהו על ערך "האור"

יום ראשון 15.12.2019בשעה 20:00

בבית הקהילה

אירוע שני - הדלקת נר שמיני של חנוכה מלווה בשירים וסופגניות

יום ראשון 29.12.2019 ב- 18:00 בבית הקהילה

text.png
logo-square.png