מרבים את האור ב

ראש פינה

אירועי חנוכה ב

בראש פלורליסטי

בית היקב - ראש פינה

גוונים רבים לאור

חנוכה בקהילה הפלורליסטית

כהנים, מורדים ומלכים -
הרקע ההיסטורי למרד החשמונאים וממלכת החשמונאים עם פרופ' ציונה גורסמרק.
נקרא במקורות מספרי חשמונאים ונשאל על הרלוונטיות של הלימוד לימינו.

יום שבת 21/12/19 בשעה 10:30

תל - חצור

הדלקת נרות וחגיגת חנוכה קהילתית

יום שלישי 24/12/19 בשעה 19:30

text.png
logo-square.png