ויתיצבו בתחתית ההר  

תל אביב

אירועי שבועות

תלמים

רש"י 50 תל אביב

תלמים

פלייר האירוע

תיקון בין תורה ואדם