"כי האדם עץ השדה"

תל אביב

אירועי ט"ו בשבט

תלמים

רש"י 50 תל אביב

תלמים

פלייר האירוע

ט"ו בשמט - עצים, אקלים ושנת שמיטה