"כי האדם עץ השדה"

צור הדסה

אירועי ט"ו בשבט

קהילת שי"ר חדש

צור הדסה

קהילת שי"ר חדש

פלייר האירוע

ט"ו בשמט - עצים, אקלים ושנת שמיטה