חוגגים אהבה ב

צור הדסה

אירועי ט"ו באב ב

קהילת שי"ר חדש

צור הדסה

מה בעצם חוגגים?

מצטרפים אל וועד צור הדסה ועוד חמש קהילות לערב של לימוד אל תוך הלילה

23:00 - 8/6/2019

בית ספר צורים בצור הדסה

לילה לבן ברוח יהודי וישראל

text.png
logo-square.png