top of page

"בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה"

באר שבע

אירועי חנוכה

רמות שלום

מרחב הורים וילדים רחוב יוסף תקוע 48 רמות, על רחוב האנדרטה.

רמות שלום

פלייר האירוע

גוונים רבים לאור

bottom of page