top of page

"בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה"

קיבוץ המעפיל

אירועי חנוכה

מועצה מקומית עמק חפר

<< אתר הקהילה
<< הקהילה בפייסבוק

המועדון לחבר, קיבוץ המעפיל

מועצה מקומית עמק חפר

פלייר האירוע

גוונים רבים לאור

bottom of page