אורה ושמחה וששון ויקר

ירושלים

אירועי פורים

מרחב ירושלים

רח דוד רמז, התחנה הראשונה

054-5930790

ונהפוך הוא