top of page

"בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה"

ירושלים

אירועי חנוכה

קהילת הדרור

רחוב וולטה עילית 12 ירושלים

קהילת הדרור
אנו נושאות לפידים!

אנו נושאות לפידים!

תהלוכת עששיות, פעילויות בבתי חברים והדלקת נרות פילאית בית הספר

יום שני 19.12 , נר שני של חנוכה 17:30

גוונים רבים לאור

להקת נרות חנוכה בדיור מוגן - בית גיל הזהב

רחוב אורוגוואי 34 , יום ד׳21.12 בשעה 17:30 , נר רביעי של חנוכה

bottom of page